Betaniahemmet, Gruppbostäder och Daglig verksamhet för LSS

Styrelsen

Jonas Josefsson

Ordförande

Gun Skårman

Vice Ordförande

Annika Bergendal Burén

Ledamot

Ulf Stenfelt

Ledamot

Rigmor Andersson

Ledamot

Berit Rosengren

Ledamot

Ylva Berggren

Ledamot

Magnus Ersman

Ledamot

 

 

Thomas Belfrage

Revisor

Cecilia Inghammar Stripple

Revisor

Kjell Johansson

Revisorssuppleant


Lena Jansson

Personalrepresentant


Besöksadress
Lekullevägen 6 A Askim
E-post: info@askimsviken.com


Postadress
Föreningen Betaniahemmet
Box 1124
436 23 ASKIM

Vi ingår i Göteborgs stads upphandling på daglig verksamhet och boenden

Miljödiplomering
Svenskavård

Copyright © 2017 Föreningen Betaniahemmet. All rights reserved.
Ansvarig för web David Almgren.