Betaniahemmet, Gruppbostäder och Daglig verksamhet för LSS

Om Föreningen Betaniahemmet

Mot slutet av 1800-talet startade en kvinna som hette Bengta Hansson ett vårdhem för vad man då kallade ”sinnesslöa” flickor. Med hjälp av bidrag och donationer förbättrades ekonomin och under 1920-talet kunde verksamheten börja expandera och utvecklas.

Under åren har föreningens verksamhet genomgått stora förändringar. Sista delarna v vårdhemmet avvecklades under 2003 och idag driver vi 14 gruppbostäder och fem dagliga verksamheter med inriktning på individuellt arbetssätt. Föreningen Betaniahemmet är fortfarande en ideell förening utan vinstintressen och det personliga engagemang som vår grundare Bengta hade, genomsyrar vår verksamhet än idag.

Föreningen Betaniahemmet erbjuder Bostäder med särskild service samt Daglig verksamhet enligt LSS för vuxna personer med intellektuella funktionsnedsättningar och autismspektrum tillstånd. Personens individuella behov är avgörande för hur stödet utformas och vilka arbets- och förhållningssätt som är lämpliga för just den personen

Våra verksamheter hittar du i västra Göteborg, Mölndal och Härryda och totalt har vi 14 gruppbostäder och fem dagliga verksamheter med inriktning på individuellt arbetssätt.

Vi har ramavtal med Göteborg Stad och LSS-tillstånd från IVO.

Besöksadress
Lekullevägen 6 A Askim
E-post: info@askimsviken.com

Postadress
Föreningen Betaniahemmet
Box 1124
436 23 ASKIM

Vi ingår i Göteborgs stads upphandling på daglig verksamhet och boenden

Miljödiplomering
Svenskavård

Copyright © 2017 Föreningen Betaniahemmet. All rights reserved.
Ansvarig för web David Almgren.