En liten habil bok

En liten habil bok

Föreningen har givit ut en skrift, "En liten habil bok", av Anders Johansson och Göran Lindell, verksamma på Betaniahemmet i Askim. Med mer än 20 års erfarenhet från sitt arbete ville de dela med sig av sina tankar, idéer och kunskap om vad som är viktigast när det gäller autism, ävenså personalens roll och förhållningssätt samt organisationens betydelse. – Syftet är att väcka en del debatt om själva yrkesarbetet inom LSS-verksamheter och visa på hur vi jobbar, säger Göran Lindell.

Både Anders och Göran är verksamma på Föreningen Betaniahemmet och boken går att beställa genom att sätta in kr 110:- per bok på vårt plusgiro nr 4 06 17-3. Väl värd sina pengar.

Se även tidningen Intra nr 3/2008.

Besöksadress
Lekullevägen 6 A Askim
E-post: info@askimsviken.com

Postadress
Föreningen Betaniahemmet
Box 1124
436 23 ASKIM

Vi ingår i Göteborgs stads upphandling på daglig verksamhet och boenden

Miljödiplomering
Svenskavård

Copyright © 2017 Föreningen Betaniahemmet. All rights reserved.
Ansvarig för web David Almgren.