Platser - Föreningen Betaniahemmet
.
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
Platser

Alla frågor rörande placeringar inom Föreningen Betaniahemmet besvaras av:


Sofia Johansson
0724 01 63 69
Skicka mail


En ledig LSS bostad i Askim

Det är en 2 rumslägenhet med öppen planlösning, anpassad och med egen uteplats. Omgivningen är lättillgänglig med närhet till Askimsbadet.
För att kunna få tillgång till lägenheten så måste man ha ett LSS beslut 9:9 från kommunen. Stödet utförs av BMSS Hult som ligger ca 1 km från denna lägenhet. Man måste kunna klara en hel del själv, men schemalagda insatser görs varje dag och det finns alltid tillgänglig personal.

Vi har som målsättning att skapa en lugn och trygg boendemiljö med förutsägbara vardagsrutiner så att dagarna blir trygga och harmoniska. Kommunikation, aktiviteter och omsorg är områden vi lägger stor vikt vid.

Vi arbetar efter individuella genomförandeplaner som är anpassade efter hyresgästens intressen, behov och förmågor.
Stor vikt ligger på delaktighet och inflytande från personerna själva och i samarbete med gode män och anhöriga.
Vi har ett pedagogiskt arbetssätt med metoder som tydliggörande pedagogik, sociala berättelser, lågaffektivt bemötande.
Detta för att skapa struktur och ge meningsfullhet i vardagen samt att förebygga beteendeproblem.

Vi arbetar utefter ett etiskt och salutogent förhållningssätt.

Vi ingår i Göteborgs stads upphandling på daglig verksamhet och boenden

Facebook Linkedin
Svenskavård