.
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
Om Föreningen Betaniahemmet

Föreningen Betaniahemmet bedriver verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning i de västra delarna av Göteborg, i Mölndals kommun samt i Härryda kommun. Idag erbjuder vi alla typer av boendeformer enligt LSS samt daglig verksamhet. Alla insatser är individuellt anpassade efter personens önskemål och behov.

Under åren har föreningens verksamhet genomgått stora förändringar med nedläggning av vårdhemmet, utflyttning, till idag 12 gruppbostäder och 7 dagliga verksamheter med inriktning på individuellt arbetssätt.

Föreningen Betaniahemmet bildades 1903 för att stödja den verksamhet som Bengta Hansson startade redan 1895. Föreningen är ideell och drivs utan vinstintresse.

Verksamheten fanns till en början i Göteborg men flyttades gradvis ut till Askim. År 2003 avvecklades de sista delarna av vårdhemmet. Idag består det gamla vårdhemsområdet av vanliga lägenheter och lokaler.

Föreningen Betaniahemmet Mål 2021

 • 1.Föreningen ska ge stöd som innebär att brukarna upplever en god livskvalité.

 • 2.Verksamheten ska bedrivas med respekt för brukarnas integritet, inflytande och delaktighet.

 • 3. Verksamheten ska vara ledande inom sitt område och utveckla långsiktiga former för att möta beställares efterfrågan.

 • 4.Föreningens medlemmar ska känna sig trygga med den verksamhet som bedrivs.

 • 5. Föreningen ska vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda arbetsplatser där kunskap och erfarenhet värderas och där delaktighet, ansvarstagande och känsla för helheten står i fokus.

 • 6. Medarbetarna ska uppleva att de har en god och hälsofrämjande arbetsmiljö.

 • 7. Verksamheten ska präglas av en ekonomisk långsiktighet och en ekonomi i balans ger förutsättning för ständig verksamhetsutveckling.

 • 8. Ekonomin ska säkerställas genom att ekonomisk och finansiell information tas fram som grund för tidiga reaktioner och formulering av mål och nyckeltal.

 • 9. Kvalitetsarbetet ska utvecklas, system för systematisk uppföljning ska införas för att ge underlag för formulering av mål och nyckeltal samt ständiga förbättringar.

 • 10. De som verksamheten är till för ska mötas av tydlig information om verksamheten.

Vi ingår i Göteborgs stads upphandling på daglig verksamhet och boenden

Facebook Linkedin
Svenskavård