Föreningen Betaniahemmet
.
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
Välkommen till Föreningen Betaniahemmet

Vill du ha din dagliga verksamhet hos oss på Betaniahemmet?

Konferens och service söker nya arbetskamrater!

Konferens och service kommer under våren att utöka och få större lokaler och mer arbetsuppgifter. Vi kommer därför att kunna erbjuda fler platser på vår dagliga verksamhet. Här får du arbeta i en aktiv miljö och möta många människor. På konferensen;

 • Iordningställer vi inför och efter konferenser
 • Förbereder smörgåsar och fika
 • Kopierar upp material
 • Receptionsuppgifter
 • Återvinning och andra serviceuppdrag.

Hos oss får du stöd av personal för att kunna arbeta självständigt och/eller tillsammans med andra kollegor.

Låter detta som en daglig verksamhet för dig? Kontakta din socialsekreterare i kommunen som hjälper dig med kontakt med oss för ett studiebesök.

Habiliteringsledare Annika Lidén 0725-280110, annika.liden@askimsviken.com
Enhetschef Sara Gustafsson 0722-316001 sara.gustafsson@askimsviken.com

Information med anledning av Coronasituationen

Information ang användande av visir på enheterna I samråd med smittskyddsenheten i Göteborgs stad har föreningen Betaniahemmet beslutat om att använda visir i alla brukarnära kontakter under en period om två veckor, till att börja med. Denna åtgärd syftar till att skydda såväl brukare som personal från smitta. Detta är en extra säkerhetsåtgärd med anledning av diskussion att det finns risk för smittspridning från personer som inte känner några symptom.
Föreningen Betaniahemmet har gått ut till sina medarbetare med uppmaningen att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer vad det gäller hygienrutiner, åtgärder för minskning av smittspridning inklusive uppmaning att inte gå till jobbet med symptom.

Vi gör individuella bedömningar på gruppbostäderna gällande vilka aktiviteter som är lämpliga att genomföra tillsammans med brukarna och vilka som är bättre att ställa in under perioden. Både utifrån smittspridning men också utifrån den svåra bemanningssituation vi kan tänkas hamna i.

På daglig verksamhet ställs externa aktiviteter i allmänna utrymmen in.

Vi uppmanar till att brukare får stöd i att göra sina inköp via nätet om möjligt.

Vi vill även be anhöriga och andra besökare att vara uppmärksamma på egna eventuella symptom och undvika besök om man känner av även små tecken på möjlig smittsam sjukdom.

Föreningen Betaniahemmet

Föreningen Betaniahemmet erbjuder Bostäder med särskild service samt Daglig verksamhet enligt LSS för vuxna personer med funktionsnedsättningar och/eller autismspektrum tillstånd.

Personens individuella behov är avgörande för hur stödet utformas och vilka arbets- och förhållningssätt som är lämpliga för just den personen.

Våra verksamheter hittar du i västra Göteborg, Mölndal och Härryda och totalt har vi 13 gruppbostäder och fem dagliga verksamheter med inriktning på individuellt arbetssätt.

Vi har ramavtal med Göteborg Stad och LSS-tillstånd från IVO.
Varmt välkommen till Föreningen Betaniahemmet!

Om LSS

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

I rätten till ett gott och självständigt liv ingår till exempel att du ska ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. Du ska också kunna vara med i samhällslivet och till exempel kunna ta del av kultur- och fritidsutbud på samma villkor som alla andra...

Läs mer HÄR

Betania i media och socialaflöden


Betaniahemmets dagliga verksamheter

På Betaniahemmet har vi specialiserat oss på individuellt anpassad verksamhet för personer med funktionsnedsättning och autism. Från och med april 2019 kan personer som är bosatta i Göteborgs Stad och som beviljats daglig verksamhet välja det inom LOV
Länk till Göteborgs stad

Betaniahemmets verksamheter inom LOV-avtalet
Det är viktigt för oss att kunna stå upp för ett stöd till personen som går i linje med den värdegrund som hela vår verksamhet vilar på. De ekonomiska förutsättningarna i LOV har styrt vilka av våra verksamheter som kan väljas inom LOV. För varje verksamhet är inriktning och målgrupp speciferad.

Verksamheter inom LOV-avtalet:
Hanssons hus dagliga verksamhet 23 platser (länk)
Konferens och service daglig verksamhet15 platser (länk)
Nya Varvets dagliga verksamhet 23 platser (länk)
Önnereds dagliga verksamhet 15 platser. (länk)

Betaniahemmets verksamheter utanför LOV-avtalet
Det stöd vi ger ska gå i linje med den värdegrund som hela vår verksamhet vilar på.
Betaniahemmet fortsätter att ge stöd även till personer som inte överensstämmer med målgruppen inom våra LOV-verksamheter. Detta hanteras via socialsekreteraren i berörd stadsdel.

Verksamheter utanför LOV-avtalet:
Flöjelbergsgatans dagliga verksamhet har 12 platser utanför LOV avtalet (länk)
Kållereds dagliga verksamhet har 7 platser utanför LOV avtalet (länk)

Godkänd att utföra daglig verksamhet i Göteborgsstad

Vi ingår i Göteborgs stads upphandling på daglig verksamhet och boenden


Facebook Linkedin
Svenskavård