.
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet

Villekulla Gruppboende

Villekulla Gruppboende

Beskrivning av bostaden

Villekulla är en gruppbostad som erbjuder hyresgästen egen lägenhet och stöd utifrån individens specifika behov. Det är viktigt för oss att boende miljön präglas av trygghet och kontinuitet. Varje individ har scheman och aktiviteter som är anpassade efter deras behov.

Jennie Bäckman
Enhetschef
Mobil: 0722 31 74 48
jennie.backman@askimsviken.com

Marie Tjörnhed
Habiliteringsledare
Mobil:
marie.tjornhed@askimsviken.com

Kontakt bostaden
Telefon: 031- 795 26 25
villekulla@askimsviken.com

Vi ingår i Göteborgs stads upphandling på daglig verksamhet och boenden

Facebook Linkedin
Svenskavård