.
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet

Sagas Gruppboende

Sagas Gruppboende

Beskrivning av bostaden

Sagas är en gruppbostad som erbjuder hyresgästen egen lägenhet och stöd utifrån individens specifika behov. Det är viktigt för oss att boende miljön präglas av trygghet och kontinuitet. Varje individ har scheman och aktiviteter som är anpassade efter deras behov..

Sofia Johansson
Enhetschef
Mobil: 0724 01 63 69
sofia.johansson@askimsviken.com

Marie Tjörnhed
Habiliteringsledare
Mobil:
marie.tjornhedn@askimsviken.com

Kontakt bostaden
Telefon: 031-79 524 21
sagas@askimsviken.com

Vi ingår i Göteborgs stads upphandling på daglig verksamhet och boenden

Facebook Linkedin
Svenskavård