.
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet

Nya varvets Dagliga Verksamhet

Nya Varvets dagliga verksamhet

Målgrupp: Personer med intellektuell funktionsnedsättning diagnos och/eller autismspektrumtillstånd.

DETTA ERBJUDER VI

Nya varvet kan erbjuda en individanpassad fysisk miljö för brukare som hanterar sociala sammanhang. Varje brukare får en egen arbetsplats i ett gemensamt arbetsrum med andra brukare. Arbetsplatsen utformas och anpassas utifrån individens behov av intryck och stimulans. Möjligheten, behovet och viljan av att klara av ett socialt samspel är centralt då brukare ingår i en grupp.

Kommunikation är kärnan i vårt arbete. Vi stödjer brukare i deras kommunikation genom att med rätt kommunikationsstöd öka känslan av att vara förstådd.

Arbetsuppgifternas inriktning:

 • Konst och bild, drama, hälsofrämjande aktiviteter.
 • Arbete med lokala företag. Hämta och lämna beställning/uppdrag.
 • Paketering efter företagsbeställning.
 • Miljöarbeten som återvinning och kompostering.
 • Planering och inköp till verksamheten, exempelvis beställning av mat, frukt och grönt.

Arbetsuppgifterna är individuellt anpassade och vi anpassar kraven efter brukarens dagsform. Vi skapar arbetsuppgifter utifrån brukarens styrkor, intresse och förmåga. Vårt mål är att brukaren ska hantera och begripa sitt arbetsschema och känna att dagen på Nya varvets dagliga verksamhet är meningsfull.

Tina Andermård
Enhetschef
Telefon: 0702 77 45 67
tina.andermard@askimsviken.com

Sofia Andersson
Habiliteringsledare
Mobil: 0702-34 53 33
sofia.andersson@askimsviken.com

Telefon: 031-693087 eller 031-293658
nya.varvet.dv@askimsviken.com


Vi ingår i Göteborgs stads upphandling på daglig verksamhet och boenden

Facebook Linkedin
Svenskavård