.
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet

Kållereds Daglig Verksamhet

Kållreds Daglig verksamhet

Beskrivning av verksamheten

Välkommen till Kållereds DV

På Kållereds DV erbjuder vi en individuellt anpassad daglig verksamhet, baserat på individens förmågor och intressen. Vi arbetar med strukturerad pedagogik för människor med funktionshindret autism, med syftet att göra arbetsdagarna tydliga och överblickbara för arbetstagarna. I dagsläget har Kållereds DV sex arbetstagare och fyra personal. Arbetstagarnas tid på Kållereds DV varierar och utgår ifrån arbetstagarens förmåga.

Peter Karlsson
Enhetschef
Telefon: 0738 38 53 34
peter.karlsson@askimsviken.com

Therese Andersson
Habiliteringsledare
Telefon: 0702 99 61 22
therese.karlsson@askimsviken.com

Telefon: 031-795 47 19
kalleredsdv@askimsviken.com


Vi ingår i Göteborgs stads upphandling på daglig verksamhet och boenden

Facebook Linkedin
Svenskavård