.
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet

Hanssons hus dagliga verksamhet

Målgrupp: Personer med diagnos intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd.

DETTA ERBJUDER VI
Hanssons hus är en daglig verksamhet som erbjuder anpassad sysselsättning till personer med behov av tydliggörande i miljö och kommunikation. Vi vill ge brukarna i förutsättningar att förstå, påverka och välja innehållet i sin arbetsdag och arbetsuppgifter.
Vi kan erbjuda en individanpassad fysisk miljö. Varje brukare får en egen arbetsplats som är placerad i ett gemensamt arbetsrum med andra brukare. Den utformas och anpassas utifrån individens behov av intryck och stimulans.
Socialt samspel med andra är centralt då brukarna ingår i en större grupp och i en verksamhet med gemensamma aktiviteter.

Arbetsuppgifternas inriktning:
 • Intern och extern service
 • Produktion
 • Individuella sortering och matchningsjobb

Arbetsuppgifter som erbjuds är såga, klyva och packa ved. Hanssons hus har även ett samarbete med återvinningscentral vilket innebär att hämta, demontera, sortera och återvinna elektroniskt material. Vi sköter även intern service till andra verksamheter inom föreningen Betaniahemmet såsom packa frukt och olika leveranser/uppdrag. Alla aktiviteter är noggrant förberedda utifrån brukarens behov, intressen och önskemål. Arbetsuppgifterna kravanpassas efter brukarens dagsform. Deltagare i verksamheten ska ha förmågan att under förberedda aktiviteter arbeta självständigt med hög tillgänglighet till personalstöd.
På verkstaden, som är en del av Hanssons hus, finns även en mindre maskinpark för att kunna såga, snickra och skapa utifrån framtagna prototyper.

Vid den individuella arbetsplatsen erbjuds bland annat sorterings och matchningsuppgifter som en arbetsuppgift. Vi har även andra aktiviteter som handlar om att träna vardagsfärdigheter för ett självständigt liv.
Målet är att brukarna som arbetar på Hanssons hus ska kunna förstå, påverka och välja. Vi tar fram arbetsuppgifter utifrån brukarens styrkor, intressen och förmågor. Verksamheten ska sträva efter att brukarna ska lära sig något nytt, upprätthålla sina färdigheter och lägga grund för ett livslångt lärande.

Sara Gustafsson
Enhetschef
Telefon: 0722 31 60 01
sara.gustafsson@askimsviken.com

Annika Lidén
Habiliteringsledare
Telefon: 0725-28 01 10
annika.liden@askimsviken.com

031- 68 51 28
031- 68 39 27
hanssonshus@askimsviken.com


Vi ingår i Göteborgs stads upphandling på daglig verksamhet och boenden

Facebook Linkedin
Svenskavård