Miljöpolicy för Föreningen Betaniahemmet
Föreningen Betaniahemmet har till ändamål att främja goda levnadsvillkor för personer med intellektuella och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, främst genom att bedriva verksamhet som ger möjlighet till boende, arbete och sysselsättning.
Miljödiplomeringen gäller för de inköp som görs på föreningens budget och de åtgärder som görs i våra lokaler. Hyresgästernas lägenhet berörs inte, men vi vill i vårt dagliga arbete ge möjlighet att förmedla ett bra miljöval till hyresgäster och arbetstagare.

Askim 2016-03-18

Camilla Dahlin

Miljöansvarig