Föreningen Betaniahemmet
.
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
Välkommen till Föreningen Betaniahemmet

Föreningen Betaniahemmet erbjuder Bostäder med särskild service samt Daglig verksamhet enligt LSS för vuxna personer med funktionsnedsättningar och/eller autismspektrum tillstånd.

Personens individuella behov är avgörande för hur stödet utformas och vilka arbets- och förhållningssätt som är lämpliga för just den personen.

Våra verksamheter hittar du i västra Göteborg, Mölndal och Härryda och totalt har vi 14 gruppbostäder och fem dagliga verksamheter med inriktning på individuellt arbetssätt.

Vi har ramavtal med Göteborg Stad och LSS-tillstånd från IVO.
Varmt välkommen till Föreningen Betaniahemmet!

Sommarvikarier sökes till samtliga enheter

Klicka här för mer info...

 

Betaniahemmets dagliga verksamheter

På Betaniahemmet har vi specialiserat oss på individuellt anpassad verksamhet för personer med funktionsnedsättning och autism. Från och med april 2019 kan personer som är bosatta i Göteborgs Stad och som beviljats daglig verksamhet välja det inom LOV
Länk till Göteborgs stad

Betaniahemmets verksamheter inom LOV-avtalet
Det är viktigt för oss att kunna stå upp för ett stöd till personen som går i linje med den värdegrund som hela vår verksamhet vilar på. De ekonomiska förutsättningarna i LOV har styrt vilka av våra verksamheter som kan väljas inom LOV. För varje verksamhet är inriktning och målgrupp speciferad.

Verksamheter inom LOV-avtalet:
Hanssons hus dagliga verksamhet 13 platser (länk)
Konferens och service daglig verksamhet 8 platser (länk)
Nya Varvets dagliga verksamhet 23 platser (länk)
Önnereds dagliga verksamhet 15 platser. (länk)

Betaniahemmets verksamheter utanför LOV-avtalet
Det stöd vi ger ska gå i linje med den värdegrund som hela vår verksamhet vilar på.
Betaniahemmet fortsätter att ge stöd även till personer som inte överensstämmer med målgruppen inom våra LOV-verksamheter. Detta hanteras via socialsekreteraren i berörd stadsdel.

Verksamheter utanför LOV-avtalet:
Flöjelbergsgatans dagliga verksamhet har 12 platser utanför LOV avtalet (länk)
Kållereds dagliga verksamhet har 7 platser utanför LOV avtalet (länk)

Nya parkeringsrutiner

Från och med 1:a September kommer parkeringen vid Betanias kontor och området runt om att ersättas med förhyrda parkeringsplatser. Detta innebär att man från och med då endast får parkera på de platser som är Besöksparkering. Detta mot en avgift på 3 kr/timme 8-17 övrig tid 1 kr/timme. Betalning sker endast via mobiltelefon med SMS-park eller Easypark. Skyltar med info finns uppsatta i området.

Besöksplatserna är plats 14-18, 36-58 samt 76-77

Från och med 1:a september kommer Controlla att övervaka området. Det innebär att bilar som inte står på förhyrdaplatser eller inte betalt avgift kommer att bötfällas.

Controlla kommer endast bötfälla fordon som står på parkeringsförbud, gräsmattan, ej erlagt avgift eller står på en förhyrd p-plats efter anmällan om olovlig parkering eller om p-platsen ej är uthyrd.

Controlla kommer endast att `bötfälla` fordon på förhyrd p-plats om behörig p-platsinnehavare kontaktar Oss om att man har ett fordon olovligt på sin p-plats.

Controlla bryr sig inte om vilken bil som står på en förhyrd p-plats, så länge den står inom rutan. Inga parkeringstillstånd, ej heller någon registrering av reg.nummer behövs.

Nere vid Askimsbadet är det gratis att parkera merparten av året (Avgift mellan 15 maj - 15 Sept 6kr/tim max 30kr/dygn)
Parkering vid tjänsteresor ersätts likt övriga ärenden i tjänsten.

Vi ingår i Göteborgs stads upphandling på daglig verksamhet och boendenFacebook Linkedin
Svenskavård