Välkommen till Lekullens dagliga verksamhet

Beskrivning av verksamheten

Lekullens DV är en helt individanpassad daglig verksamhet. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik. Detta för att arbetstagarens dag ska bli så strukturerad, tydlig och förutsägbar som möjligt. Varje arbetstagare har ett eget schema, uppgifter och arbeten utformade utifrån arbetstagarens förmåga och behov. Målet med vår verksamhet är att bibehålla de färdigheter och den kunskap som arbetstagaren har och att ge arbetstagaren en så meningsfull sysselsättning som möjligt.

Jessica Hasselqvist
Enhetschef
Mobil: 0703 23 62 03
jessica.hasselqvist@askimsviken.com

Vi ingår i Göteborgs stads upphandling på daglig verksamhet och boenden

Miljödiplomering
Svenskavård

Copyright © 2017 Föreningen Betaniahemmet. All rights reserved.
Ansvarig för web David Almgren.