Välkommen till Kållereds DV

Beskrivning av verksamheten

På Kållereds DV erbjuder vi en individuellt anpassad daglig verksamhet, baserat på individens förmågor och intressen. Vi arbetar med strukturerad pedagogik för människor med funktionshindret autism, med syftet att göra arbetsdagarna tydliga och överblickbara för arbetstagarna. I dagsläget har Kållereds DV sex arbetstagare och fyra personal. Arbetstagarnas tid på Kållereds DV varierar och utgår ifrån arbetstagarens förmåga.

Peter Karlsson
Habiliteringsledare
Mobil: 0738 38 53 34
peter.karlsson@askimsviken.com

Telefon: 031-795 47 19
E-post: kalleredsdv@askimsviken.comVi ingår i Göteborgs stads upphandling på daglig verksamhet och boenden

Miljödiplomering
Svenskavård

Copyright © 2017 Föreningen Betaniahemmet. All rights reserved.
Ansvarig för web David Almgren.