Föreningen Betaniahemmet
.
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
 • Föreningen Betaniahemmet
Välkommen till Föreningen Betaniahemmet

Föreningen Betaniahemmet erbjuder Bostäder med särskild service samt Daglig verksamhet enligt LSS för vuxna personer med funktionsnedsättningar och/eller autismspektrum tillstånd.

Personens individuella behov är avgörande för hur stödet utformas och vilka arbets- och förhållningssätt som är lämpliga för just den personen.

Våra verksamheter hittar du i västra Göteborg, Mölndal och Härryda och totalt har vi 13 gruppbostäder och fem dagliga verksamheter med inriktning på individuellt arbetssätt.

Vi har ramavtal med Göteborg Stad och LSS-tillstånd från IVO.
Varmt välkommen till Föreningen Betaniahemmet!

Godkänd att utföra daglig verksamhet i Göteborgsstad

Om LSS

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

I rätten till ett gott och självständigt liv ingår till exempel att du ska ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. Du ska också kunna vara med i samhällslivet och till exempel kunna ta del av kultur- och fritidsutbud på samma villkor som alla andra...

Läs mer HÄR

Betania i media och socialaflöden


Ny logga!!!

Från och med 1:a Januari kommer vår nya logga se ut så här:Ringarna symboliserar de tre spåren. Färgerna är inte knutna till spåren utan blandas över hela verksamheten och visar även på mångfald och olikheter. Prickarna i ringarna står för alla individer i verksamheten. Den röda pricken över i symboliserar just det; Pricken över i, att vi vill sticka ut.

Sommarvikarier sökes till samtliga enheter

Klicka här för mer info...

 

Betaniahemmets dagliga verksamheter

På Betaniahemmet har vi specialiserat oss på individuellt anpassad verksamhet för personer med funktionsnedsättning och autism. Från och med april 2019 kan personer som är bosatta i Göteborgs Stad och som beviljats daglig verksamhet välja det inom LOV
Länk till Göteborgs stad

Betaniahemmets verksamheter inom LOV-avtalet
Det är viktigt för oss att kunna stå upp för ett stöd till personen som går i linje med den värdegrund som hela vår verksamhet vilar på. De ekonomiska förutsättningarna i LOV har styrt vilka av våra verksamheter som kan väljas inom LOV. För varje verksamhet är inriktning och målgrupp speciferad.

Verksamheter inom LOV-avtalet:
Hanssons hus dagliga verksamhet 23 platser (länk)
Konferens och service daglig verksamhet15 platser (länk)
Nya Varvets dagliga verksamhet 23 platser (länk)
Önnereds dagliga verksamhet 15 platser. (länk)

Betaniahemmets verksamheter utanför LOV-avtalet
Det stöd vi ger ska gå i linje med den värdegrund som hela vår verksamhet vilar på.
Betaniahemmet fortsätter att ge stöd även till personer som inte överensstämmer med målgruppen inom våra LOV-verksamheter. Detta hanteras via socialsekreteraren i berörd stadsdel.

Verksamheter utanför LOV-avtalet:
Flöjelbergsgatans dagliga verksamhet har 12 platser utanför LOV avtalet (länk)
Kållereds dagliga verksamhet har 7 platser utanför LOV avtalet (länk)

Vi ingår i Göteborgs stads upphandling på daglig verksamhet och boenden


Facebook Linkedin
Svenskavård