Betaniahemmet, Gruppbostäder och Daglig verksamhet för LSS

Välkommen till
Föreningen Betaniahemmet

Föreningen Betaniahemmet erbjuder Bostäder med särskild service samt Daglig verksamhet enligt LSS för vuxna personer med intellektuella funktionsnedsättningar och/eller autismspektrum tillstånd.
Personens individuella behov är avgörande för hur stödet utformas och vilka arbets- och förhållningssätt som är lämpliga för just den personen.

Våra verksamheter hittar du i västra Göteborg, Mölndal och Härryda och totalt har vi 14 gruppbostäder och fem dagliga verksamheter med inriktning på individuellt arbetssätt.
Vi har ramavtal med Göteborg Stad och LSS-tillstånd från IVO.

Varmt välkommen till Föreningen Betaniahemmet!


Föreningen Betaniahemmet

Alla frågor rörande platsförfrågningar till
Föreningen Betaniahemmet besvaras av:

Göran Lindell
tele: 0702 - 12 79 99
E-post: goran.lindell@askimsviken.com
eller
Anders Johansson
tele: 0705-41 73 09
E-post: anders.johansson@askimsviken.comBesöksadress
Lekullevägen 6 A Askim
E-post: info@askimsviken.com

Postadress
Föreningen Betaniahemmet
Box 1124
436 23 ASKIM


Rekrytering/Söka arbete
E-post: rekrytering@askimsviken.com

Vi ingår i Göteborgs stads upphandling på daglig verksamhet och boendenMiljödiplomering
Svenskavård

Copyright © 2017 Föreningen Betaniahemmet. All rights reserved.
Ansvarig för web David Almgren...